A večer se půjde do kanafasu

A večer se půjde do kanafasu

Také vám babička o prázdninách večer říkávala, že už se půjde do kanafasu? Dnes už je tento termín tak trochu zapomenut. Co to vlastně byl ten kanafas? Někdy má čeština docela nelogická přirovnání a vyjádření. To ovšem v tomto případě vůbec neplatí. Toto pojmenování je zcela logické a pochopitelné.

o   Kanafas je totiž bavlněná tkanina, která se tká v plátnové vazbě.

§  Vzory na tuto látku se používaly v podstatě stále stejné, i když byly dost variabilní.

§  Jednalo se o podélné nebo příčné pruhy.

§  Některé látky mohly být kárované – to v případě, že se obě varianty zkombinovaly.

§  K těmto vzorům patří například i oblíbená červená nebo modrá kostička.

Kde se vzal ten zvláštní název?

Dalo by se říci, že kanafas byla odedávna tkanina v Čechách hojně vyráběná a také velice oblíbená. Proti tomuto faktu ale hovoří tak trochu její název. „Kanafas“ totiž rozhodně česky nezní. Mnoho českých termínů a slov je odvozeno z němčiny. Je to logické. Tento jazyk byl u nás i po dlouhou dobu jazykem úředním. Tentokrát tomu ale tak není. Kanafas vznikl z latinského „canabis“. Což v překladu znamená „konopí“. Ustálené pojmenování „kanafas“ se trvale v českém jazyce zabydlelo někdy začátkem sedmnáctého století.

§  Tuto látku si většinou chudí vyráběli sami.

§  Někdy to byl i jejich jediný možný způsob obživy.

-       Například na horách, kde byl život opravdu těžký, bylo tkaní a prodávání látek doslova požehnáním.

-       V každé rodině byl tedy většinou alespoň jeden tkalcovský stav.

Továrny s moderními stroji na výrobu plátna byly tak záhubou pro tyto drobné řemeslníky. Kvalitou ani cenou jim nemohli konkurovat. Dnes je tkalcovství spíše krásným koníčkem nebo uměleckou profesí.

o   I v oblasti ložního povlečení šel pokrok kupředu.

o   Kromě tradičního proužku můžete mít na posteli prakticky vše.

o   Dokonce i 3D motivy, které jsou skutečně jako živé.

Všechny komentáře

Komentovat